Dil kursları ile alakalı bilinmeyenler
İngilizce küresel anlamda tüm ülkeler arasında ortak bir dil haline gelmiş durumda

 İngilizce küresel anlamda tüm ülkeler arasında ortak bir dilhaline gelmiş durumda. Özellikle internetin de dünya genelindeyaygınlaşmasından sonra ingilizcenin önemi çok daha fazla artmış durumda. Bunedenden dolayı kurumumuz ingilizce konusunda eğitim almak isteyen birçok kişiye kaliteli hizmetler sunuyor.

 Günlük ingilizcedenakademik ingilizceye kadar sunmuş olduğumuz hizmetler ile ihtiyaç duyulan dilseviyesine ulaşmak mümkün oluyor. Kurumumuz Türk Amerikan derneğimecidiyeköyolarak hizmet vererek ingilizce konusunda doğru ve kaliteli teknikler ileihtiyaç duyulan seviyelere ulaşmak mümkün oluyor.

 Görsel ve İşitselİngilizce Kursu

 Kurumumuzun eğitimpolitikaları içerisinde öğrenme tekniklerinin en iyi şekilde öğrenilmesi bazalınıyor. Bunun için kalıcı öğrenme tekniklerinde işitsel ve görsel öğrenmetekniklerinin öneminin büyük olmasından dolayı bakırköy ingilizce kursu kulak ileduyulan ve beynen anlamlandırarak sözlü olarak ifade edilecek düzeye gelinmesisağlanıyor.

 Kelime dağarcığınıngelişmesi ingilizce kursu için oldukça büyükönem taşıdığından öğrenilen kelime hazinesinin çok daha üst seviyelere çıkmasıiçin görsel eğitim tekniklerine büyük önem veriyoruz. İngilizce kurslarımızdanyararlanmak isteyen birçok kişinin kurumumuza müracaat etmesi ile bakırköy ingilizce kursları olarak öncelikli olarak seviyetespitleri yaparak kursiyerlerin hangi sınıflarda ve seviyelerde eğitimalmaları gerektiğini tespit ediyoruz.

 Kurumumuz bünyesindebulunan her sınıf farklı bir ingilizce seviyesine hitap ettiği için belli bireğitimden sonra seviye atlayan kursiyerler bir üst sınıfa geçmeye hakkazanıyor. Görsel ve işitsel anlamda sunmuş olduğumuz eğitimlerin neticesindeyapmış olduğumuz sınavlar ile kursiyerlerimizin başarı oranlarını tespit ederekherhangi bir eksiklikleri olup olmadığına bakıyoruz. Eğer ki takviye bir dersalınması gerekiyorsa ek ders hizmetleri sunarak istenilen seviyeye ulaşmalarınısağlıyoruz.

Konusunda UzmanEğitmen Kadromuz

 Eğitim sistemimizgramer ve pratik olarak iki ana kol üzerinden verildiğinden bu iki ana kol içingörevli olan eğitmenlerimiz konusunda uzman öğretmenlerden oluşmaktadır.İngilizceyi sadece konuşur hale gelmek değil aynı zamanda düzgün bir şekildekonuşur hale gelmenin de önemi büyük olduğundan eğitmenlerimizin sunmuş olduğueğitimde bu kalite standardına büyük önem veriyoruz.

 Akıcı bir ingilizcekonuşma kabiliyetine erişmek için pratik ingilizce kurslarımızda yabancıeğitmenler görev alıyor. Sınıflarımız makul bir kapasiteye hitap edensınıflardan oluşması nedeni ile sağlıklı ve kaliteli eğitim olanaklarındanyararlanmak mümkün hale geliyor. Sunmuş olduğumuz ingilizce eğitim sistemimizdebelli bir müfredata göre çalışma programları belirlediğimizden her ders sonrasındaöğrencilerin öğrendikleri konuları pekiştirmeleri için gerekli dökümanlar daveriyoruz. Ek derslerimiz ile de konuların pekiştirilmesi çok daha kolay birhale geliyor.